+48 607 250 217
Dzieci Polskich 2, 95-041 Gałków Duży
0

Polityka prywatności

Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://www.xxlmen.pl STAN-DAR S. SKWARKA, D. ZALEWSKI Sp. j., prowadzący działalność gospodarczą w Gałkowie Dużym (95-041) przy ul. Dzieci Polskich 2/1,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000092599 , o numerze NIP: 7730009833, REGON 590000879(dalej Sprzedawca).
Korzystanie z wszystkich części tego sklepu wymaga akceptacji zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Każdego klienta, użytkownika strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.xxlmen.pl/polityka-prywatnosci.php

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z wyjątkiem podstawowej zasady: Sprzedawca szanuje dane osobowe swoich klientów, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia ich osobom trzecim danych personalnych lub adresowych klientów, użytkowników swoich stron internetowych.

Dane osobowe

W trakcie korzystania ze strony internetowej możesz być poproszony o podanie niektórych danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego).
Pytanie o dane osobowe pojawia się najczęściej w przypadku chęci subskrybowania newslettera, zakupu produktów lub usług. Dane te zbierane są za pomocą formularzy lub w inny sposób.
Dane osobowe są gromadzone w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ich podanie umożliwia między innymi korzystanie z usług i nabywanie produktów.
Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Sprzedawca wykorzystuje twoje dane osobowe do następujących celów:
1.    umożliwienia zarejestrowania się przez Użytkowników,
2.    obsługi transakcji zakupu, w tym pobrania od Nabywców pieniędzy oraz wysłania im zamówionego towaru,
3.    odpowiedzi na pytania Nabywców,
4.    wysyłki newslettera, Nabywca w każdym czasie może z tej opcji zrezygnować,
5.    analizy statystycznej,
6.    w przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Nabywców organom wymiaru sprawiedliwości.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane przez użytkownika na forach dyskusyjnych, w komentarzach, opiniach o produktach (mogą je dodawać jedynie zarejestrowani Użytkownicy) są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie jest możliwe zabezpieczenie tych danych przed osobami trzecimi. Z tego powodu nie podlegają one Polityce Prywatności.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jawnych danych osobowych przez osoby trzecie.

Kontakt z Nabywcą

W przypadku dokonania transakcji zakupu towaru, Nabywca może otrzymać od Sprzedawcy e-maile dotyczące transakcji, istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego, jeżeli Sprzedawca będzie posiadała ważne informacje dotyczące  transakcji.
Wypełnienie formularza, ankiety, dokonanie subskrypcji lub zakupu każdorazowo wiąże się z koniecznością zapoznania się z warunkami ochrony danych osobowych, polityką prywatności lub regulaminem świadczenia usług oraz wyrażeniem akceptacji na otrzymywanie informacji komercyjnych (w szczególności ofert handlowych i informacji zwrotnych).
Sprzedawca umożliwia użytkownikom swojej strony internetowej na wypisywanie się z subskrypcji newslettera, odwoływanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach marketingowych w dowolnym momencie.
Kwestie ochrony danych osobowych oraz warunków świadczenia usług drogą elektroniczną regulowane są przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego.
Jeżeli Użytkownik zapisał się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter .

Cookies

Niektóre części strony internetowej wykorzystują pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Nabywcy, mające na celu jego identyfikację i uproszczenie niektórych operacji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności może być ograniczony.
Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim dwa rodzaje plików cookies a mianowicie:

    sesyjne (session cookies) - są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    stałe (persistent cookies)- są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies, zwykle pozwalają również na automatyczne blokowanie plików cookies - szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc bądź dokumentacja przeglądarki internetowej. Co ważne ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć z przeglądarki internetowej.

Cookies własne wykorzystywane są do konfiguracji serwisu np. rozpoznanie urządzenia użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu np. dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb użytkownika, analizy, badań oglądalności strony, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Statystyki

Ruch w serwisach internetowych jest monitorowany jest przez wewnętrzne statystyki serwera. Sprzedawca  nie udostępnia ich zarówno użytkownikom swoich serwisów jak i osobom trzecim.

Zmiana danych osobowych przez Użytkownika

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu zakładki zmień dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 
Zabezpieczenie danych osobowych

Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Nabywców, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych mu i dotyczących Nabywców. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.